Εάν επιθυμείτε να γραφτείτε στο newsletter μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εγγραφείτε.
* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο

Εφαρμόζουμε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Θέμα του είναι η επεξεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Στόχος του, η εξασφάλιση ότι τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν μεγαλύτερο και καλύτερο έλεγχο στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων αλλά και η εποπτεία των εταιρειών που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Στο παραπάνω πλαίσιο, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε email από εμάς: